Sun Beauty Onsen Thanh Hóa – Khởi công dự án

vi-tri-sun-beauty-onsen-thanh-hoa

Ngày 28/12/2021, công ty lớn Sun Group sẽ tổ chức Lễ bắt đầu khởi công dự án quần thể nghỉ dưỡng khoáng nóng Sun Beauty Onsen Thanh Hóa tại Quảng Yên, Quảng Xương. dự án công trình có tổng vốn dự án ngay 7.000 tỷ VNĐ. Tái hiện lại 1 thị trấn Japan giữa xứ … Read more